Vi erbjuder ett antal tjänster inom HR – Personalfrågor

HR stöd

Vi erbjuder tjänster för att hjälpa och stötta arbetsgivare, ledning och ägare med förekomna HR/personalfrågor med att bevaka och tolka arbetsrättsliga lagar och avtal, fackliga förhandlingar, rekrytering där vi använder oss av gedigna metoder och erfarenheter samt vid rehabilitering och motiverande/stöd samtal. Vi hjälper även till med att upprätta och skriva policyn och riktlinjer samt utformar protokoll.

Behöver ert företag HR/Personalchef?
HeMo företagskonsult finns tillhands som HR-/Personalchef enligt överenskommelse.

KONTAKTA OSS

Arbetsrättstöd

Arbetsrätten är en spännande lagstiftning, som hela tiden utvecklas. Den är dessvärre rätt omfattande och inte alltid lätt att hantera. Tolkningen av lagstiftningen kan förändras genom nya AD-domar.
Det är energikrävande att hamna i konflikter där man inte riktigt vet vilka regler som gäller.
HeMo företagskonsult har flera års erfarenhet av MBL-förhandlingar med fackliga organisationer och kunskap och erfarenhet av att tolka lagar och avtal.
Vi har en gedigen förhandlingsvana gällande viktiga förändringar som till exempel vid omorganisation, LAS-företräde, disciplinära åtgärder och personalavveckling.

KONTAKTA OSS

Rehabilitering

HeMo företagskonsult har lång erfarenhet av arbete med rehabilitering och använder beprövade metoder inom området och utformandet av rehabiliteringsriktlinjer och når goda resultat. Vi finns som stöd för er under hela- eller delar av rehabiliteringsprocessen.
Vi bistår även med hjälp att upprätta företagets egna rehabiliteringsriktlinjer, processer och manualer.

KONTAKTA OSS

Rekrytering

Vi hjälper Er att hitta rätt kandidat så effektivt som möjligt till det uppdrag som ni söker, via väl definierade processer och effektiva metoder.
Behovet att förstå och kunna mäta den personlighetsprofil som bäst lever upp till definierade krav på ett jobb är nödvändig i de flesta organisationer.
Vi använder oss av personlighetsformulär Occupational Personality Questionaire (OPQ). Formulären syftar till att beskriva individens egenskaper och beteenden i yrkeslivet. Resultatet ger ett bra underlag för en strukturerad djupintervju med syfte att få en tydlig bild av en individs personlighetsdrag. OPQ vilar på vetenskaplig grund, vilket bl a betyder att det finns adekvata svenska normgrupper samt reliabilitets- och validitetsstudier som ger belägg för dess effektivitet.
Vi arbetar med rekrytering av framförallt chefer och specialister inom de flesta branscher.

Vi stöttar våra kunder inom följande områden:

  • Definiera arbets- och kravanalyser för att identifiera de kompetenser som behövs för att lyckas i rollen.
  • Upprättar en kravprofil 
  • Utformar annonsen
  • Gör Urval
  • Intervjuer/Djupintervjuer
  • Personbedömningar genom personlighetsformulär

Personbedömningar utförs i våra rekryteringsuppdrag vid önskemål men även som en separat tjänst exempelvis vid internrekrytering eller vid omplaceringar. Vi erbjuder också möjligheten att dela upp och få hjälp med enstaka delar i processen.
All information hanteras ansvarsfullt och konfidentiellt.

KONTAKTA OSS

Förändringsledning

Förändringsledning handlar om att leda sig själv och andra i en förändring. Vi stöttar främst chefer genom hela- eller delar av förändringsarbetet med bla hjälp att skapa rätt förutsättningar att hantera de utmaningar som de dagligen ställs inför vid förändringsprocesser. Men även stöd till medarbetarna för att få dem att känna sig trygga under processen.

KONTAKTA OSS

Outplacement

Förändringar i dagens arbetsliv sker mer eller mindre hela tiden och ni som företag måste anpassa era organisationer för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Ibland behöver ni förändra er organisation som kan resultera till att ni måste gå skilda vägar med medarbetare.

Outplacement är en tjänst där man får hjälp med att gå skilda vägar under strukturerade och ansvarsfulla former och på ett professionellt sätt, vilket både arbetsgivare och den anställde vinner på. Den anställde får rådgivning och coaching för att snabbare nå ett nytt jobb. Ni som arbetsgivare kan gå vidare men samtidigt visa att ni är en trygg arbetsgivare som tar hand om era anställda.

Vinster med outplacement

Vi hjälper medarbetare att hitta sina styrkor och nya utmaningar. Våra certifierade coacher har lång erfarenhet av individuell coachning, vägledning och rådgivning från många olika branscher och positioner. Vi arbetar enligt en målinriktad och effektiv metod som utvecklats efter många års erfarenhet av outplacement och individuell coachning.

Med vår metod får klienten rätt förutsättningar att landa i sig själv och skapa konkurrenskraftiga ansökningar till rätt roller som leder till intervjuer. Vi har goda kunskaper om den lokala arbetsmarknaden vilket kan bli värdefulla kontakter för klienten. Vi arbetar alltid efter klientens behov och utmaningar.

Upplägg

Vi erbjuder färdiga program och/eller anpassade lösningar som är upplagd på 3, 6 eller 12 månader och individanpassat, allt beroende på klientens egen insikt om kompetens till mer stöd för den som behöver längre tid att undersöka eller hitta en passande anställning. Klienten har stöd av sin karriärcoach under hela perioden.

Alla är unika, därför skräddarsyr vi program efter önskemål som passar just din organisation och anställda. Vi coachar alla typer av roller.

Utfall:

I dagsläget har 90 % av de vi coachar en ny lösning inom sex månader från uppdragets start.

KONTAKTA OSS

Utbildning

Vi arbetar med utbildningar inom personalområdet såsom arbetsrätt, svåra samtal, förändringsledning, utvecklings-medarbetar- och lönesamtal, arbetet med rehabilitering, misskötsel i anställningen, stresshantering, stressgrupper samt kost- och livsstilsrådgivning.
Vi föreläser inom ett flertal ämnen och skräddarsyr utbildningar efter förfrågan.

KONTAKTA OSS