Online tjänster

– Rehabrådgivning online för chefer

Här får du som chef stöd och vägledning i rehabiliteringsfrågor. Rådgivningen sker genom videosamtal på datorn eller via telefon.


– Stödsamtal online för dig som privatperson eller medarbetare

Privatpersoner eller medarbetare som upplever stress, inte mår bra eller genomgår en kris får med samtalsstöd både avlastning och vägledning. Samtalet sker genom videosamtal på datorn eller via telefon.

– Stresshantering online

För dig som upplever stress så erbjuder HeMo Företagskonsult stresshantering.
Genom vår onlinetjänst får du med stressrelaterad problematik, endera som privatperson eller som medarbetare i ett företag, lära dig hantera och leva med stress i vardagen på ett fungerande och hållbart sätt.
Stresshanteringen pågår under 8 veckor. Du som deltagare får lära dig andningsövningar, avslappningstekniker och får olika verktyg för att reglera din stress och höja prestationen.
Vi arbetar genom webbaserade lektioner med aktiviteter och filmer.
Veckovis har deltagaren en uppföljning med beteendevetare hos HeMo Företagskonsult via videosamtal.

– Hälsosamtal online

För dig som privatperson eller som medarbetare i ett förtag, som behöver råd kring rutiner, förbättrade sömn- kost- motionsvanor eller ökad motivation. Vi identifierar utvecklingsområden, vägleder och motiverar medarbetaren till att ta ansvar för att öka sitt välmående och förbättra sin livsstil.
Samtalen sker online via videomöte, endera via din dator eller mobil.

Så går det till

  1. Beställ tjänst: Du som ansvarig beställer tjänsten i formuläret på sidan. När du skickat beställningen får du som privatperson eller medarbetaren direkt ett mejl med instruktion för webbokning och kan själv boka tid.
  2. Boka tid: Du som privatperson eller medarbetare använder länken för att webboka sin tid.
  3. Onlinesamtal med vår livsstilsrådgivare: Under samtalet sätter sig livsstilsrådgivaren sig in i medarbetarens situation. Tillsammans görs ett förslag på åtgärder och påföljande insatser.
  4. Förslag på fortsatta insatser: Efter det inledande samtalet får du som ansvarig en återkoppling. Då tydliggörs vad som kan göras för att din medarbetare ska behålla sin arbetsförmåga. Faller medarbetarens problematik utanför vår kompetens hjälper vi till att lotsa er vidare.
Tack för ditt meddelande. Den har skickats.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Vänligen försök igen senare.

Beställ