Livsstilsrådgivning

Livsstilsrådgivning

Vi erbjuder Livsstilsrådgivning genom verktyg och metoder för att hjälpa människor till en hälsosam och hållbar livsstil. Vi bistår med hjälp som omfattar de viktigaste faktorerna, för att människor ska kunna utveckla sitt välbefinnande till att förändra sin livsstil där vi lägger stor vikt på de olika områdena kost, träning, stresshantering, sömn, rökning, alkohol och MI-Motiverande samtal.

Ohälsa bland befolkningen har ökat markant under senare år. Behovet av att få rätt vägledning för att utveckla en hälsosammare livsstil, för att få leva ett längre och friskare liv, är stort. Många är de som inser att en sund och hälsosammare livsstil är en viktig faktor för att skapa en hög livskvalité och för att minska risken att drabbas av olika livsstilsrelaterade sjukdomar. Motivation och rätt vägledning är ofta avgörande för att en människa ska kunna förändra sina vanor samt bibehålla dem. Förutom den egna individen är även många arbetsgivare medvetna om betydelsen av att jobba med friskvård och hälsa, för att förebygga hälsan i tid, både vad det gäller ekonomiskt som personligt välbefinnande.
Vi arbetar efter senaste forskning och NNR (Nordiska Näringsrekommendationer).