Coaching

pussel_humanHeMo företagskonsult erbjuder professionell livs- / karriärs- / chefs-och grupp-coaching. Vår specifika metod utvecklar våra deltagares egna förmågor.
Vi använder modeller och verktyg för att få fram individers inre drivkrafter. Vår metod skapar en tankeväckande och kreativ process som inspirerar till att förbättra deltagarens personliga och professionella förmåga.

Målområdet för coaching är arbetet, relationer, mental- och fysisk hälsa samt visioner. Ett coahingsamtal genomförs på plats hos kund, hos oss men kan också vara på ett fik, under en promenad, via telefon eller på en plats som känns bekväm.
Grundförutsättningen för HeMo coaching är att man som deltagare har en tydlig målsättning att utvecklas. Vår metod bygger på att deltagaren skall fokusera på sina uppsatta mål, kunna skapa resultat och förverkliga sina framtidsönskningar. Genom en analys får vi fram de olika drivkrafter som finns hos våra deltagare. Därefter fortgår arbetet utifrån en överenskommen tids- och handlingsplan.
Om du vill utvecklas i din ledarroll, frigöra din potential, få hjälp med att nå dina mål och uppnå resultat som innebär en önskad förändring. Då är du välkommen som deltagare i något av HeMo:s olika coachingprogram.
Våra deltagare är chefer/ledare på olika nivåer, personal i behov av rehabilitering, grupper med behov av särskild handledning samt karriärrådgivning till deltagare som vill förändra sitt nuvarande yrkesval eller vill ta ett nytt steg i karriären m m.

Anpassad coachning
Anpassad coaching är aktuellt när en chef eller medarbetare står inför ett utvecklingsbehov – kopplat till verksamhetens mål och förväntningar. Det kan handla om beteendeförändring, hjälp med prioriteringar eller insikt, praktiskt och konkret.
Konsultation_slideAnpassad coaching kan också vara att stärka sin ledarskapsförmåga inför en ny roll, att hitta nya karriärvägar eller att öka sin prestation. Vi har erfarenhet av att coacha i svåra situationer och i samband med rehabilitering.
Vi coachar också i så kallade trepartsmöten, där chefen beställer ett uppdrag för en medarbetare som har behov av omplacering, utveckling mm. Där arbetar vi gemensamt med klienten fram konkreta och genomförbara mål och involverar chefen i form av återkopplingar.

För chefer/ledare
Vi arbetar med individuell chefscoaching eller i grupp, helt efter kundens önskemål.

Vi utvecklar bland annat våra deltagare i ett ledarskap så att de på ett framgångsrikt sätt kan lyfta in sina medarbetares kompetens och engagemang i verksamheten.office
Vi ökar våra deltagares insikter om sig själva och om olika de olika personligheter som finns i deras egen arbetsgrupp.
Vi handleder/vägleder vid svåra samtal där vi bistår med ett upplägg i hur man når fram med önskat budskap på bästa sätt.

Sjukfrånvaro & Rehabilitering
Det ingår i arbetsgivaransvaret att följa upp hälsoläget bland anställda och det är dessutom mycket angeläget ur effektivitetssynpunkt att medarbetarna trivs och är vid god hälsa.
Efter en lång tids sjukfrånvaro rekommenderas coaching för att hitta möjliga vägar tillbaka till arbete för medarbetaren. Coachingen är bra för både chef och medarbetaren. Chef får coaching i hur man bäst lägger upp arbetet med att medarbetaren skall komma tillbaka i arbete på bästa sätt och medarbetaren får coaching i vad de bör tänka på. Coachingen syftar till att återgången skall bli hållbar på sikt.

I samband med coachingen i gör vi en kartläggning bland annat över deltagarens olika drivkrafter och yrkesmässiga målsättningar.
Våra insatser bidrar till att medarbetare minskar sjukfrånvaron, får stöd till en hälsosam livsstil, får en långsiktig återgång till arbetet samt att företaget får hjälpmedel att uppfylla sitt arbetsgivaransvar.

HanderHandledning av olika yrkesgrupper
Vi erbjuder ett externt oberoende stöd för handledning av personal i sin yrkesroll.
Vi kan fungera som ett kreativt bollplank som ger personal en möjlighet till samtal om svårhanterliga och krävande arbetssituationer.

Arbetssökande
Vi erbjuder rådgivning, träning och ett individuellt stöd till personer, med olika erfarenheter, som vill komma till arbete. Bland annat gör vi en kompetensinventering med våra deltagare, tar fram och förbättrar deras CV och personliga brev samt går igenom hur man bäst förbereder sig till intervju.