HR Stöd

Arbetsrättstöd Rehabilitering Rekrytering Förändringsledning Verksamhetsplanering Utbildningar

Vi erbjuder tjänster för att hjälpa och stötta arbetsgivare, ledning och ägare med förekomna HR/personalfrågor som att bevaka och tolka arbetsrättsliga lagar och avtal, fackliga förhandlingar, rekrytering där vi använder oss av gedigna metoder och erfarenheter samt vid rehabilitering och motiverande samtal. Vi hjälper även till med att upprätta och skriva policyn och riktlinjer samt utformar protokoll.

Behöver ert företag HR/Personalchef?
HeMo företagskonsult finns tillhands som HR-/Personalchef enligt överenskommelse.

lagbokArbetsrättstöd och fackliga förhandlingar
Arbetsrätten är en spännande lagstiftning, som hela tiden utvecklas. Den är dessvärre rätt omfattande och inte alltid lätt att hantera. Tolkningen av lagstiftningen kan förändras genom nya AD-domar.
Det är energikrävande att hamna i konflikter där man inte riktigt vet vilka regler som gäller.
HeMo företagskonsult har flera års erfarenhet av MBL-förhandlingar med fackliga organisationer och kunskap och erfarenhet av att tolka lagar och avtal.
Vi har en gedigen förhandlingsvana gällande viktiga förändringar som till exempel vid omorganisation, LAS-företräde, disciplinära åtgärder och personalavveckling.

Rehabilitering
Vi har lång erfarenhet av arbete med rehabilitering och använder oss av beprövade metoder inom rehabilitering och utformandet av rehabiliteringsriktlinjer och når goda resultat. Vi finns som stöd för er under hela- eller delar av rehabiliteringsprocessen.
Vi bistår även med hjälp att upprätta företagets egna rehabiliteringsriktlinjer och manualer.

Rekrytering
Vi hjälper Er att hitta rätt kandidat så effektivt som möjligt till det uppdrag som ni söker, via väl definierade processer och effektiva metoder.
Behovet att förstå och kunna mäta den personlighetsprofil som bäst lever upp till definierade krav på ett jobb är nödvändig i de flesta organisationer.
Vi använder oss av personlighetsformulär Occupational Personality Questionaire (OPQ). Formulären syftar till att beskriva individens egenskaper och beteenden i yrkeslivet. Resultatet ger ett bra underlag för en strukturerad djupintervju med syfte att få en tydlig bild av en individs personlighetsdrag. OPQ vilar på vetenskaplig grund, vilket bl a betyder att det finns adekvata svenska normgrupper samt reliabilitets- och validitetsstudier som ger belägg för dess effektivitet.
Vi arbetar med rekrytering av framförallt chefer och specialister inom de flesta branscher.

Vi stöttar våra kunder inom följande områden:
• Definiera arbets- och kravanalyser för att identifiera de kompetenser som behövs för att lyckas i rollen.
• Utformar Annonsen
• Upprättar en kravprofil
• Gör Urval
• Personbedömningar genom personlighetsformulär
• Intervjuer-/Djupintervjuer

Personbedömningar utförs i våra rekryteringsuppdrag vid önskemål men även som en separat tjänst exempelvis vid internrekrytering eller vid omplaceringar. Vi erbjuder också möjligheten att dela upp och få hjälp med enstaka delar i processen.
All information hanteras ansvarsfullt och konfidentiellt.

Förändringsledning                                                                                                                                              Förändringsledning handlar om att leda sig själv och andra i en förändring. Vi stöttar främst chefer genom hela- eller delar av förändringsarbetet med bla hjälp att skapa rätt förutsättningar att hantera de utmaningar som de dagligen ställs inför vid förändringsprocesser. Men även stöd till medarbetarna för att få dem att känna sig trygga under processen.

Verksamhetsplanering
Verksamhetsplanering görs för att skapa tydlighet i det arbete som du och dina medarbetare ska utföra det kommande året. Det är en chans att få alla med på tåget och att utveckla och lägga upp arbetet effektivt för att skapa bästa tänkbara resultat.
Vi är behjälpliga med att lägga upp verksamhetsplanen samt hjälper er med ändringar under arbetets gång för att verksamhetsplanen skall kunna vara ett levande verktyg.

utbildningUtbildningar och föreläsningar
Vi arbetar med utbildningar inom personalområdet såsom arbetsrätt, svåra samtal, förändringsledning, utvecklings-medarbetar- och lönesamtal, arbetet med rehabilitering, misskötsel i anställningen, stresshantering, stressgrupper samt kost- och livsstilsrådgivning.
Vi föreläser om hur man vågar fast man känner rädsla, hur man hanterar besvärliga människor och om kost- och hälsa mm.
Vi skräddarsyr utbildningar efter förfrågan.