Karriärväxling

Karriärväxling/Outplacement/Omställningsstöd
Karriärväxling riktar sig till medarbetare som lämnar sin anställning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, men det kan också handla om att hitta en ny inriktning internt i företaget.

Det finns flera anledningar till att arbetsgivare och medarbetare behöver gå åt olika håll. Karriärväxlingsprogrammet innebär att på ett konstruktivt sätt avsluta en anställning under ansvarsfulla och strukturerarde former vilket både arbetsgivare och medarbetare vinner på.
trappa

Stödet innebär individuell coachning som skapar goda förutsättnigar mot nytt jobb, studier eller start av eget företag. Stödet anpassas helt efter individen och dennes egna mål och omfattar hela eller delar av HeMo Företagskonsults program med nuläge, arbetsmarknadsstrategi samt coachning och vägledning.

HeMo Företagskonsult har stor erfarenhet av coching och stöd vid omställning.

Tillsammans med klient så genomförs inledningsvis en kompetenskartläggning baserad på erfarenheter och kompetenser och med fokus på vad klienten vill i framtiden. Vi följer en strukturerad metod i fem steg, som självklart anpassas efter vår klients behov och dennes  förutsättningar.

• Möjlighetsanalys
• Personlighetsanalys
• Individuell handlingsplan
• Förändringsprocessen
• Motivation och drivkrafter, styrkor och resurser

Därefter arbetar vi med arbetsmarknadsstrategi för att möta arbetsmarknaden och se vilka möjligheter som finns för den enskilde individen. Detta läggs upp på nedanstående sätt,

• Kartläggning av arbetsmarknad och personligt nätverk
• Krav och möjligheter på arbetsmarknaden
• Yrkes- och branschorientering
• Cv och ansökningshandlingar
• Rekryteringsprocess och sökvägar
• Personlig marknadsföring
• Intervjuträning

Programmet innefattar coachning och vägledning mot ny karriär där vi träffar den uppsagda medarbetaren regelbundet. Mellan träffarna sker kontakten på telefon och mail.

• Matchning mot nytt jobb
• Utveckling av eget nätverk